Overvaltraining

Niemand hoopt het ooit mee te maken. Maar wat moet je nou doen, of juist niet doen tijdens en na een overval? Wij hanteren tijdens deze training de 'RAAK' methode. Deze methode loopt als rode draad door de training.

inhoud van de training

 

  • Overvaller ontmoedigen 

Door de veiligheidsmaatregelen aan te scherpen, wordt de kans op een overval aanzienlijk verkleind.

  • Zelfcontrole

De deelnemers leren hoe zij rustig kunnen blijven bij een overval en vooral niet primair te reageren. Wij zetten een acteur in om een overval te simuleren en de aangereikte handvatten toe te passen. 

  • Veilig werken

Tijdens een overval spreken wij van een overmachtsituatie. De overvaller heeft de regie. Hoe breng je jezelf en anderen in veiligheid? Wat doe je en wat doe je juist niet? Dit is wat we bespreken tijdens dit onderwerp.

  • Werken met een overvalformulier

Als de overval ten einde is, is het belangrijk om de kenmerken van een overvaller te noteren, zodat de dader snel in de kraag gevat kan worden door de politie. De deelnemers leren een overvalformulier zo efficiënt mogelijk in te vullen en aanwijzingen te geven aan de aanwezige klanten, zodat ook zij het formulier zo efficiënt mogelijk in kunnen vullen.

  • Opvang en nazorg

Een overval kan zeer ingrijpend zijn. Daarom is het van belang dat er goede opvang en nazorg is voor uw werknemers. Zo wordt de kans op een trauma  en langdurige ziekmelding aanzienlijk verkleind.

 

KVK: 65097777

BTW: NL001555555B88