Omgaan met verbale agressie

Na de training 'Omgaan met verbale agressie', herkennen de deelnemers de drie agressievormen en leren ze volgens de aangereikte gespreksmodellen deëscalerend op te treden. Zo kunnen zij agressie in de kiem smoren, met behoud van relatie. De trainingen 'Omgaan met verbale agressie', zijn inclusief acteur en worden enkel verzorgd door ISO-gecertificeerde trainers.

inhoud van de training

 

  • Agressie herkennen 

De deelnemers leren agressie in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Het belang van vroeg signaleren en ingrijpen wordt uitgelegd met behulp van de agressiepiramide.

  • Zelfcontrole

De deelnemers leren hoe zij rustig kunnen blijven in een situaties waarbij agressie in het spel is. Door middel van een spanningscontrole-oefening laten wij de deelnemers ervaren waar hun spanning zit en bieden wij technieken om die spanning onder controle te houden. Door zelf rustig te blijven is het makkelijker om deëscalerend op te treden. 

  • Deëscalerend optreden

De deelnemers leren de 3 agressievormen (frustratie agressie, witteboorden agressie en agressie op de persoon grof) herkennen en door middel van de aangereikte gespreksmodellen deëscalerend op te treden.

  • Veilig werken

Wat te doen bij ruziënde cliënten of klanten? Grijp je in bij een incident, of juist niet? Hoe verklein je de kans op fysiek letsel? De deelnemers worden zich bewust van de mogelijke gevaren bij escalerende incidenten en krijgen handvatten om de veiligheid van zichzelf en anderen te waarborgen.

  • Opvang en nazorg

Verbale en fysieke agressie kunnen zeer ingrijpend zijn. Daarom is het van belang dat er goede opvang en nazorg is voor uw werknemers. Zo wordt de kans op een trauma  en langdurige ziekmelding aanzienlijk verkleind.

 

KVK: 65097777

BTW: NL001555555B88